PaintsInfo

Telegram X remembers vector drawings you made via the in-app image editor for possible future use.

Would you like to make Telegram X unsee them?
145
Applied
El Telegram X recorda, per a usos futurs, els dibuixos vectorials que feu en l'editor d'imatges de l'aplicació.

Voleu fer que el Telegram X deixi de veure'ls?
159/145
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, May 17 at 06:34