MentionsOn

Switch on to apply private notification settings to mentions and replies. You will receive no notification,s if message author is muted.
135
Applied
Activeu-ho per a aplicar la configuració de notificacions privades a les mencions i respostes. No en rebreu cap si l’emissor és silenciat.
138/135
Artur, May 17 at 16:23