AuthCode.Alert

UnsortedCritical
Your login code is %@. Enter it in the Telegram app where you are trying to log in.

Do not give this code to anyone.
117
Applied
El codi d’inici de sessió és %@. Introduïu-lo en l’aplicació del Telegram on voleu iniciar la sessió.

No el doneu a ningú.
123/117
Joan Montané 🇨🇹🎗️🏴󠁥󠁳󠁣󠁴󠁿, Nov 21, 2018 at 13:20