Login.PhoneGenericEmailBody

I'm trying to use my mobile phone number: %1$@
But Telegram shows an error. Please help.

Error: %2$@
App version: %3$@
OS version: %4$@
Locale: %5$@
MNC: %6$@
159
Applied
Estic intentant utilitzar el meu número de telèfon mòbil: %1$@
Però el Telegram mostra un error. Podríeu ajudar-me?

Error: %2$@
Versió de l'aplicació: %3$@
Versió del SO: %4$@
Llengua: %5$@
MNC: %6$@
201/159
Artur, Jan 8 at 11:10