Settings.ApplyProxyAlert

Are you sure you want to enable this proxy?
Server: %1$@
Port: %2$@

You can change your proxy server later it in Settings > Data and Storage.
139
Applied
Segur que voleu activar aquest servidor intermediari?
Servidor: %1$@
Port: %2$@

Podreu canviar el servidor intermediari a la Configuració (Dades i emmagatzematge).
164/139
Transifex, Oct 13, 2018 at 00:03