ChangeNumber.SendData.Error.InvalidPhoneNumber

The phone number you entered is not valid. Please enter the correct number along with your areacountry code.
104
Applied
El número de telèfon que heu introduït no és correcte. Introduïu un número vàlid precedit pel codi de país.
107/104
Aleix 🎗✏️, Oct 12 at 17:39
Applied
El número de telèfon que heu introduït no és correcte. Introduïu un número vàlid precedit pel codi d'àrea.
106/104
Aleix 🎗✏️, Oct 19, 2018 at 20:20