ChangeNumber.SendData.Error.InvalidPhoneNumber

The phone number you entered is not valid. Please enter the correct number along with your area code.
101
Applied
El número de telèfon que heu introduït no és correcte. Introduïu un número vàlid precedit pel codi d'àrea.
106/101
Aleix 🎗✏️, Oct 19, 2018 at 20:20