Telegram.UpgradeDatabase.Text

Telegram needs to optimize its database after this update. This may take a few minutes, sorry for the inconvenience.
116
Applied
El Telegram ha d’optimitzar la seva base de dades després d’aquesta actualització. Això pot trigar uns minuts.
110/116
Artur, May 10 at 07:03