PermissionXiaomiLockscreen

Please allow Telegram to be shown on the lock screen so that calls can work properly.
85
Applied
Por favor, permite a Telegram aparecer na pantalla bloqueada para que as chamadas funcionen correctamente.
106/85
G82, Dec 11, 2018 at 18:30
Applied
Por favor, permite que Telegram apareza na pantalla de bloqueo para que as chamadas funcionen axeitadamente.
108/85
1
Andrés, Dec 11, 2018 at 14:08
Applied
Por favor, permita que Telegram sexa mostrado no panel de bloqueo para que as chamadas funcionen correctamente.
111/85
1
Peter Jefferson, Dec 10, 2018 at 20:06