Notifications.DisplayNamesOnLockScreenInfo

Display names in notifications when the device is locked. To disable, open iOS Settings > Telegram > Notifications, and set "Show Previews" to "When Unlocked" or "Never".
170
Applied
Mostra os nomes nas notificacións cando o dispositivo está bloqueado. Para desactivalo, abre os axustes de iOS > Telegram > Notificacións, e configura “Mostrar previsualizacións” a “Se está desbloqueado” ou “Nunca”.
215/170
G82, Dec 16, 2018 at 18:55
Applied
Amosa os nomes nas notificacións cando o dispositivo está bloqueado.
68/170
2
Iván, Dec 11, 2018 at 19:15
Applied
Amosa os nomes nas notificacións cando o dispositivo está bloqueado. Para desactivalo, abre os axustes de iOS > Telegram > Notificacións, e configura "Amosar Vistas Previas" a "Cando Desbloqueado" ou "Nunca".
208/170
Carlos Chapela, Dec 14, 2018 at 15:57