Settings.ApplyProxyAlert

Are you sure you want to enable this proxy?
Server: %1$@
Port: %2$@

You can change your proxy server later it in Settings > Data and Storage.
139
Applied
Queres activar exte proxy?
Servidor: %1$@
Porto: %2$@

Podes cambiar o teu proxy máis tarde nos Axustes > Datos e almacenamento.
128/139
G82, Oct 15, 2018 at 11:21