Settings.CheckPhoneNumberText

Keep your number up to date to ensure you can always log in to Telegram. [Learn more]()
87
Applied
Mantén o teu número actualizado para asegurarche de que poidas iniciar sesión en Telegram. [Coñece máis]()
106/87
G82, Aug 18 at 19:01