UserInfo.ScamUserWarning

⚠️ Warning: Many users reported this useraccount as a scam. Please be careful, especially if it asks you for money.
111
Applied
⚠️ Amaran: Ramai pengguna repot akaun ini sebagai skam. Sila berhati-hati, terutama jika ianya meminta wang dari anda.
118/111
Ir. Sam Ahmad C74A, May 30, 2019 at 11:45
Applied
⚠️ Amaran: Ramai pengguna melaporkan akaun ini sebagai skam. Sila berhati-hati, terutama jika ianya meminta wang dari anda.
123/111
Aloha, Jan 19 at 15:04
Applied
⚠️ Warning: Amaran: Ramai pengguna repot akaun ini sebagai skam.Sila berhati-hati, terutama jika ianya meminta wang dari anda.
126/111
Ir. Sam Ahmad C74A, May 30, 2019 at 11:39