MarkdownHint

When active, following markdown rules apply:
**bold**
__italic__
`code` ```code block```
[text](url)
100
Applied
Indien actief, kan je tekst opmaken:
**vet**
__cursief__
`code`
```codeblok```
[tekst](url)
91/100
Deleted Account, Nov 14, 2018 at 20:21