timestampShort_yesterday

yesterday %1$s
14
Applied
yesterday %1$s
14/14
V71, Jun 7, 2018 at 19:50