ChannelDeleteAlert

Wait! Deleting this channel will remove all subscribers and all messageposts will be lost. Delete the channel anyway?
104
Applied
Почакайте! Изтриването на този канал ще премахне всички членове и ще заличи всички съобщения. Да се изтрие ли канала въпреки това?
130/104
Fair Leopard, Jul 20, 2022 at 15:00