lng_cant_invite_privacy

Sorry, you cannot add this user to groups because of their privacy settings.
76
Applied
Sorry, you cannot add this user to groups because of their privacy settings.
76/76
Transifex, Aug 16, 2017 at 19:24
Applied
Dhiifama, Sababii qindaa'inawwan dhuunfaa isaaniif jecha, ati fayyadamaa kana gara gareewwan kanaatti ida'uu/dabaluu hin dandeessu.
132/76
Ibsaa Namee, Oct 13, 2021 at 12:34