lng_cant_invite_privacy_channel

Sorry, you cannot add this user to channels because of their privacy settings.
78
Applied
Sorry, you cannot add this user to channels because of their privacy settings.
78/78
Transifex, Aug 16, 2017 at 19:24
Applied
Dhiifama, ati fayyadamaa kana gara chaanelii kanaatti ida'uu/dabaluu hin dandeessu. Sababiin isaa qindaa'inawwan dhuunfaa isaaniif jecha.
137/78
Ibsaa Namee, Oct 13 at 12:33