GroupInvation.GroupDescription

Anyone who has Telegram installed will be able to join your group by followopening this link.
87
Applied
ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
97/87
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Nov 20, 2018 at 10:52
Applied
ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಅಳವಡಿಸಿರುವವರು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಈ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಗುಂಪನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
85/87
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Nov 20, 2018 at 10:51