EarpieceModeProximity

When close to an ear
20
Applied
When close to an ear
20/20
Fair Dog, Jul 13, 2018 at 19:56
Applied
When close to an ear
17/20
Little Crow, Jul 23, 2019 at 01:28
Applied
When closeraised to an ear
18/20
Little Crow, Mar 8, 2022 at 10:54