XSetAutoDeleteDays

%2$s set the messages to auto-delete in %1$s day%2$s set the messages to auto-delete in %1$s days
45
Applied
%2$s set messages to auto-delete in %1$s day%2$s set messages to auto-delete in %1$s days
45/45
Nice Giraffe, Oct 5, 2021 at 18:11
Applied
%2$s set the messages to auto-delete in %1$s day%2$s set the messages to auto-delete in %1$s days
49/45
Fair Dog, Apr 1, 2021 at 22:23