Recent Translations

AuthSessionsLogOutApplications
Koppla från alla webbplatser
Previous
Elias, Aug 26 at 16:47
AreYouSureWebSessions
Är du säker på att du vill koppla från alla webbplatser du har loggat in med Telegram på?
Previous
Elias, Aug 26 at 16:45
AuthSessionsViewBrowser
Läsare
Previous
Elias, Aug 26 at 16:43
AreYouSureWebSessions
Är du säker på att koppla ner webbplatserna du använt Telegram på för att logga in?
Previous
Elias, Aug 26 at 16:43
AuthSessionsLogOutApplications
Logga ut från alla webbplatser
Previous
Elias, Aug 16 at 20:18
OtherWebSessions
Kopplade webbplatser
Previous
Elias, Aug 16 at 20:17
AuthSessionsLogOutApplications
Logga ut från alla webbsidor
Previous
Elias, Aug 16 at 20:15
AuthSessionsLogOutApplications
Koppla bort alla webbplatser
Previous
Elias, Aug 16 at 20:14
WebSessionsTitle
Inloggad med Telegram
Previous
Elias, Aug 16 at 20:11
PollsRetract
Återkalla rösten
Previous
Elias, May 2 at 19:51
EventLogFilterLeavingMembers
Lämnande medlemmar
Previous
Elias, Apr 30 at 07:59
GroupInfoDeleteAndExit
Ta bort och Avsluta
Previous
Elias, Apr 30 at 07:52
EditAdminPromotedBy
Uppgraderad av {user}
Previous
Elias, Apr 23 at 07:28
HideCaption
Dölj rubrik
Previous
Elias, Apr 21 at 10:03
ConversationForwardOptionsShowCaption
Visa texter
Previous
Elias, Apr 21 at 10:03
DeleteChatUser
Radera chatt
Previous
Elias, Apr 12 at 19:08
LoginQR2Help2
Gå till **Inställningar** **Enheter** **Länka desktopenhet**
Previous
Elias, Apr 5 at 14:06
SessionPreviewIpDesc
Platsen beräknas från din ip-adress och är inte alltid noggrann.
Previous
Elias, Mar 22 at 17:19
DeleteAndStop
Ta bort och stoppa
Previous
Elias, Mar 14 at 16:08
AttachMenuMediaBlocked
Mediainnehåll är inte tillåtet i denna grupp
Previous
Elias, Mar 1 at 16:32
RemoveSymbol
Ta bort symbol
Previous
Elias, Mar 1 at 16:32
StartText
Vänlig bekräfta din landskod och ange ditt telefonnummer.
Previous
Elias, Mar 1 at 16:27
PeerInfoReportProfileVideo
Rapportera profilbild
Previous
Elias, Feb 2 at 20:27
PeerInfoReportProfileVideo
Rapportera profilvideo
Previous
Elias, Feb 2 at 20:27
AuthSessionsCurrentSession
PÅGÅENDE SESSION
Previous
Elias, Feb 2 at 20:27
PrivacyProfilePhotoTitle
Vem kan se min profils bilder & videor?
Previous
Elias, Feb 2 at 20:27
AddPhoto
Välj ny bild
Previous
Elias, Jan 29 at 21:14
TurnPasswordOff
Koppla bort lösenord
Previous
Elias, Jan 28 at 11:26
PublicLinksLimitSubtitle
Reservera upp till {count} t.me/name-länkar
Previous
Elias, Jan 4 at 08:22
Emoji1
Smileys och människor
Previous
Elias, Dec 30, 2022 at 14:29
FormattingSpoilerAria
Spoiler text
Previous
Elias, Dec 30, 2022 at 14:11
RecoveryEmailCode
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 16:00
PreviewWebPageClose
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:47
NewChatTooManyUsers
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:46
ManagementRemoveAdminConfirm
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:46
ToggleChatNotifications
Växla chattaviseringar
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:46
ToggleUserNotifications
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:46
ToggleChatNotifications
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:45
AriaEditProfilePhoto
<no value>
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:45
LaunchConfetti
<no value>
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:45
SettingsAnimationsDescription
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:44
SettingsAnimationsLow
<no value>
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:43
SettingsAnimationsMedium
<no value>
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:43
SettingsAnimationsHigh
<no value>
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:42
NotificationsWeb
<no value>
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:42
NotificationsOffline
<no value>
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:42
SettingsFoldersEmpty
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:42
CaptionsLimitTitle
<no value>
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:39
PasscodeControllerReEnterPasscodePlaceholder
Upprepa ny inloggningskod
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:35
PasscodeControllerCurrentPlaceholder
Ange nuvarande inloggningskod
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:35
PasscodeEnterPasscodePlaceholder
Mata in din inloggningskod.
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:35
PasscodeControllerErrorCurrent
ogiltig inloggningskod
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:35
PasscodeControllerDisableTitle
Inaktivera inloggningskod
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:35
PasscodeControllerChangeTitle
Byt inloggningskod
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:35
ReEnterYourPasscode
Upprepa din inloggningskod
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:34
SettingsPasscodeEnabled
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:34
EnterNewPasscode
Mata in din nya inloggningskod
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:34
ShortcutsControllerOthersLockByPasscode
Lås med inloggningskod
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:34
PasscodeTurnOff
Koppla från inloggningskod
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:34
EnablePasscode
Aktivera inloggningskod
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:33
PasscodeChange
Byt lokal inloggningskod
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:33
PasscodeWrong
Fel inloggningskod
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:33
Passcode
Inloggningskod
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:33
ChannelInaccessible
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:32
SettingsTimeFormat
<no value>
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:31
EditProfileNoFirstName
<no value>
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:31
ChatPerFolderLimitTitle
<no value>
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:30
SettingsAnimations
<no value>
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:30
AutoDownloadFilesTitle
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:30
GroupsAndChannelsLimitTitle
<no value>
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:30
UsernameLong
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:30
UsernameShort
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:30
UsernameInvalid
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:30
Settings12HourFormat
<no value>
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:29
Settings24HourFormat
<no value>
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:29
SettingsSendEnterDescription
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:29
SettingsSendCtrlEnterDescription
<no value>
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:29
NotificationsSound
<no value>
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:29
SettingsPasswordEqual
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:29
SettingsSaveChanges
<no value>
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:28
SettingsFolderCreate
<no value>
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:28
AvatarChangeTitle
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:28
Users
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:28
SetUrlAvailable
<no value>
Previous
Elias, Dec 26, 2022 at 15:28