SentSmsCode

AWe’ve sent an SMS with an activation code has been sent to your phone **%1$s**.
65
Applied
మీ ఫోన్ **%1$s** కు క్రియాత్మకం సంఖ్యను పంపాము.
47/65
1
Bharadwaj, Jan 8, 2021 at 12:12
1 comment
ś̴͚͈̽̈́͐́̐̍̈̈́r̴̠̻̥̻̭͊ą̷̩̟̖̜̫͊́̐̇v̷̢̢̭̬̩̍̔͝à̷̮̫͇̮ǹ̸̨̟̺̘̰̠͘̕͜͝͠Dec 22, 2021 at 22:18Reply
"క్రియాత్మక" is the correct spelling to be used in sentence.
Applied
మీ ఫోన్ %1$s కు నిశ్చిత సంఖ్యగల SMS పంపాము
42/65
1
ś̴͚͈̽̈́͐́̐̍̈̈́r̴̠̻̥̻̭͊ą̷̩̟̖̜̫͊́̐̇v̷̢̢̭̬̩̍̔͝à̷̮̫͇̮ǹ̸̨̟̺̘̰̠͘̕͜͝͠, Dec 22, 2021 at 22:02
1 comment
ś̴͚͈̽̈́͐́̐̍̈̈́r̴̠̻̥̻̭͊ą̷̩̟̖̜̫͊́̐̇v̷̢̢̭̬̩̍̔͝à̷̮̫͇̮ǹ̸̨̟̺̘̰̠͘̕͜͝͠Dec 22, 2021 at 22:14Reply
"మీ" = Your; "ఫోన్" = phone; "కు" = to; "నిశ్చిత" = affirming and without variations; "సంఖ్య" = code/number; "గల" = contained; "పంపాము" = we sent;
We can also replace "నిశ్చిత" with "నిర్ధారణ" = confirmation - to the above translation.