status_LastSeenWithinMonth

seen within a month
between 6-7 days and a month
19
Applied
'n week na 'n maand laas gesien
31/19
1
ƒ ǰ, Sep 15, 2022 at 11:00
Applied
vroeër die maand gesien
23/19
1
ƒ ǰ, Jan 1 at 08:11
Applied
видел в течение месяца
22/19
1
алсха, Sep 12, 2022 at 05:18
Applied
geus berbulan bulan moal balik deui
35/19
1
Deleted Account, Jan 1 at 04:02