Tour.Text1

The world's **fastest** messaging app.
It is **free** and **secure**.
69
Applied
**Най-бързото** приложение за съобщения в света.
То е **безплатно** и **сигурно**.
82/69
1
Ивайло Иванов🇧🇬, Dec 10, 2018 at 17:18
Applied
**Най-бързото** приложение за съобщения в света.
**Безплатно** и **сигурно**.
77/69
Krasimir Dankov, Dec 24, 2020 at 17:06