CallEmojiKeyTooltip

If the emoji on {0}’s screen are the same, this call is 100% secure.
68
Applied
Ако емотиконката на екрана на {0} е същата, това повикване е 100% сигурно.
74/68
Fair Leopard, Mar 21, 2023 at 17:56