CancelResetAccount.TextSMS

ProfileCritical
Somebody with access to your phone number %@ has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If it wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number. You can also cancel this by **changing your phone number** to a number you control.
304
Applied
Nogen med adgang til dit telefon nummer %@ har anmodet om at slette din Telegram konto og gendanne dit 2-step Verification kode.

Hvis det ikke var dig så skriv koden vi lige har set igennem SMS til dit nummer. Du kan også annuller dette ved at **skifte dit telefon nummer** til et nummer du kontroller.
303/304
JøJø Thæ Låcky, Oct 13, 2020 at 22:46
Applied
En person med adgang til dit telefonnummer %@ har bedt om at slette din Telegram konto og nulstille din adgangskode til totrinsbekræftelse.

Hvis det ikke var dig, skal du indtaste den kode, vi lige har sendt dig via SMS til dit nummer. Du kan også annullere dette ved **at ændre dit telefonnummer** til et nummer, du styrer.
325/304
Mads, May 6, 2021 at 19:19