lng_signin_sure_reset

Warning!

You will lose all your chats and messages, along with any media and files you shared!

Do you want to reset your account?
131
Applied
Warning!

You will lose all your chats and messages, along with any media and files you shared!

Do you want to reset your account?
131/131
Transifex, Aug 16, 2017 at 19:24
Applied
Akeekkachiisa!

Miidiyaa kamiyyuu irratti, faayila qoodde waliin haasaawwanii fi ergaawwan dhabuu dandeessa!

Galmee dhuunfaakee haaromsuu barbaadda?
149/131
Ibsaa Namee, Apr 21 at 10:49
Applied
Warning!

You will lose all your Telegram chats, messages, media and files if you proceed.

Do you want to reset your account?
126/131
Little Crow, Jul 8, 2019 at 14:30
Applied
Warning!

You will lose all your chats and messages, along with any shared media and files if you proceed.
106/131
Little Crow, Jul 5, 2019 at 23:43