Checkout.LiabilityAlert

Neither Telegram, nor %1$@ will have access to your credit card information. Credit card details will be handled only by the payment system, %2$@.

Payments will go directly to the developer of %1$@. Telegram cannot provide any guarantees, so proceed at your own risk. In case of problems, please contact the developer of %1$@ or your bank.
340
Applied
ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಗೆ ಆಗಲಿ %1$@ ಗೆ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‍ %2$@ ಸಂಬಾಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಪೇಮೆಂಟ್ ನೇರವಾಗಿ %1$@ ಡೆವೆಲಪರ್ ಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ. ಏನಾದರು ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ತೊಡಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ %1$@ ನ ಡೆವೆಲಪರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
351/340
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Oct 16, 2018 at 13:40