lng_launch_exe_warning

This file has athe extension {extension}
It
extension.
It
may harm your computer.
Are you sure you want to run it?
99
Applied
Ky skedar ka një shtesë {extension}.
Jeni të sigurt që doni ta ekzekutoni?
74/99
Angelo, Dec 31, 2018 at 18:16