lng_settings_close_sure

Are you sure you want to close this page? You didn't save your changes.
71
Applied
Jeni të sigurt që doni ta mbyllni këtë faqe? Ju nuk i keni ruajtur ndryshimet tuaja.
84/71
Angelo, Dec 31, 2018 at 18:21