SecureId.forgotPassword.NoEmail

Since you didn't provide a recovery email when setting up your password, your remaining options are either to remember your password or to reset your account.
158
Applied
Eftersom du inte angav en e-postadress för återställning, när du valde lösenord, blir alternativen att du måste återställa kontot om du glömmer lösenordet.
155/158
Erik Lennartsson, Oct 21, 2019 at 08:59