Call.Seconds

%@ second%@ seconds
10
Applied
%@ saniyə%@ saniyə
9/10
1
⠠⠞⠁⠝⠗⠔⠇⠁⠗⠔⠝ ⠠⠑⠇⠡⠊⠎⠊, Jun 22, 2021 at 23:26