peerInfo.Confirm.ClearHistory.Group

This will delete all messages and media in this chat from your Telegram cloud. Other members of the group will still have them.
127
Applied
Това ще изтрие всички съобщения и файлове в този чат от облака на Телеграм. Другите членове на групата все още ще ги имат.
122/127
Borislav Georgiev, May 27, 2019 at 21:36