peerInfo.Confirm.ClearHistory.User

This will delete all messages and media in this chat from your Telegram cloud. Your chat partner will still have them.
118
Applied
Това ще изтрие всички съобщения и файлове в този чат от облака на Телеграм. Вашият събеседник все още ще ги има.
112/118
Borislav Georgiev, May 27, 2019 at 21:35