Login.PhoneNumberNotRegistred

This phone number isn't registered. If you don't have a Telegram account yet, please sign up withon your mobile device.
115
Applied
Dette telefonnummer er ikke registreret. Hvis du endnu ikke har en Telegram-konto, så registerer dig på en mobil enhed.
119/115
Rasmus Grønborg Vedel, Sep 17, 2019 at 10:55