lng_signin_cant_email_forgot

If you can't restore access to the e-mail, your remaining options are either to remember your password or to reset your account.
127
Applied
જો તમે ઇ-મઈલનું એક્સેસ ન કરી શકતા હોય, તો તમારી પાસે બે વિકલ્પો છે એમાં કાતો પાસવર્ડ યાદ કરો અને કાતો એકાઉન્ટ રીસેટ કરો.
120/127
Harsh, Jul 1 at 11:21
Applied
જો તમે તમારા ઇ-મઈલનું એક્સેસ ન કરી શકતા હોય, તો તમારી પાસે બે વિકલ્વધેલા ઓપ્શન છે એમાં ાસવર્ડ યાદ કરછે એમાં કાઅને અથવા તો પાસવર્ડ યાદએકાઉન્ટ રીસેટ કરો અને કાતો એકાઉન્ટ રીસેટ કરો.
125/127
Ajay Bhojani AB, Apr 11 at 01:58