SentCallOnly

We've sent an activation call to your phone **%1$s**.

Don't take itaccept the call, Telegram will process everything automatically.
125
Applied
ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ **%1$s** ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಕರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಾನಾಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡುವುದು.
121/125
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Oct 17, 2018 at 11:34