Checkout.PasswordEntry.Text

Your card %@ is on file. To pay with this card, please enter your 2-Step-Verification password.
95
Applied
ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ %@ ಫೈಲ್‍ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಹಣಕಟ್ಟಲು, ನಿಮ್ಮ 2-ಹಂತದ-ತಪಾಸಣೆಯ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
99/95
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Oct 2, 2018 at 14:58
Applied
ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ %@ ಫೈಲ್‍ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಹಣಕಟ್ಟಲು,ಪಾವತಿಸಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ 2-ಹಂತದ- ತಪಾಸಣೆಯ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
108/95
ಸುಹೃತ ಯಜಮಾನ್, Oct 2, 2018 at 14:56