lng_passport_restart_sure

An unexpected error has occurred. Perhaps some changes were made from a different Telegram application. Would you like to restart this authorization?
149
Applied
Vyskytla sa neočakávaná chyba. Niektoré zmeny boli pravdepodobne vykonané z inej Telegram aplikácie. Chcete reštartovať túto autorizáciu?
137/149
Michal Jurcek, Mar 30, 2019 at 22:36