AreYouSureDeleteGIF

Are you sure you want to delete this GIF?
41
Applied
ninakk ee GIF delete akkano?
28/41
𝙼𝚒𝚋𝚞 𝚃𝚎𝚌𝚑𝚢, Jan 29, 2022 at 09:56
Applied
مطمعنی این گیف کسشرو حذف میکنی
30/41
Deleted Account, Sep 29, 2023 at 10:59