AreYouSureClearHistoryChannel

Delete all cached text and media from this channel?
51
Applied
Dëshironi t'i fshini të gjitha tesktet dhe mediat nga kujtesa e këtij kanali?
77/51
Transifex, Oct 13, 2018 at 02:12
Applied
Dëshironi t'i fshini të gjitha tekstet dhe mediat nga ky kanal?
63/51
1
Ergys, Dec 12, 2018 at 17:22