AttachMediaRestricted

The admins of this group have restricted you from sending media here until %1$s
79
Applied
Adminstratorët e këtij grupi të kanë kufizuar të dërgosh media në këtë grup deri më %1$s
88/79
Ergys, Dec 14, 2018 at 20:37