SendMessageRestricted

The admins of this group have restricted you from writing here until %1$s
73
Applied
Admini i këtij grupi ju ka ndaluar juve të shkruani në këtë grup deri më %1$s
77/73
Ergys, Dec 13, 2018 at 19:37