lng_polls_stop_warning

If you stop this poll now, nobody will be able to vote in it anymore. This action cannot be undone.
99
Applied
Nëse ju e ndaloni këtë pyetësor tani, askush nuk mund të votojë më pas. Ky veprim nuk mund të zhbëhet.
102/99
Angelo, Dec 31, 2018 at 18:15