lng_signin_password_removed

Your cloud password was disabled.
You can set up a new one in Settings.
71
Applied
Fjalëkalimi juaj në Cloud është ç'aktivizuar.
Ju mund të vendosni një të ri tek Mundësimet.
91/71
Angelo, Dec 31, 2018 at 12:31