lng_code_telegram

We've sent a code [b]via Telegram[/b]
to
to your other devices. Please enter it below.
83
Applied
Ne kemi dërguar një kod [b]përmes Telegram[/b]
tek pajisjet tuaja të tjera. Ju lutem vendoseni atë më poshtë.
109/83
Angelo, Dec 31, 2018 at 12:30