ChannelPersmissionDeniedSendMessagesForever

The admins of this group have restricted your ability to send messages.
71
Applied
Administratörer har satt upp hinder för dig att skriva meddelanden.
67/71
Fair Leopard, Jul 21, 2022 at 12:40