SentSmsCode

AWe’ve sent an SMS with an activation code has been sent to your phone **%1$s**.
65
Applied
Kamoe ka mupeu-ét saboh SMS ngön kode peuaktif u numbôi teulipôn droeneuh **%1$s**.
83/65
Iqbal Hafidh, Dec 2, 2020 at 19:51
Applied
Kamoeode aktivasi ka mupeu-ét sabohjikirem ret SMS ngön kode peuaktif u numbôi teulipôn droeneuhbak **%1$s**.
46/65
Ali Akbar, Nov 9, 2020 at 12:28
Applied
Kamoeode aktivasi ka mupeu-ét sabohjikirém ret SMS ngön kode peuaktif u numbôi teulipôn droeneuhbak **%1$s**.
46/65
Ali Akbar, Nov 9, 2020 at 14:55
Applied
Kamoeode peuaktif ka mupeu-ét sabohlheueh meukirém röt SMS ngön kode peuaktif u numbôi teulipôn droeneuhleumboi nyoe **%1$s**.
65/65
Iqbal Hafidh, Nov 11, 2020 at 11:08
Applied
Kamoe ka mupeu-ét saboh SMS ngön kode peuaktif u nlumbôi teulipôn droeneuh **%1$s**.
83/65
Zizz, Nov 16, 2020 at 04:02