CancelResetAccount.TextSMS

ProfileCritical
Somebody with access to your phone number %@ has requested to delete your Telegram account and reset your 2-Step Verification password.

If it wasn't you, please enter the code we've just sent you via SMS to your number. You can also cancel this by **changing your phone number** to a number you control.
304
Applied
%@ nömrənizə müraciət edə bilən biri Telegram hesabınızı silmək və 2 Mərhələli Təsdiqləmə şifrəsini sıfırlamaq istədi.

Bu siz deyildinizsə, telefon nömrənizə SMS-lə göndərdiyimiz kodu daxil edin.
196/304
Shahin F27, Aug 29, 2019 at 11:11