PeerInfo.SignMessages.Desc

Adppend names of the admins to the messages they post.
53
Applied
Добавяне на имена на администраторите към съобщенията, които публикуват.
72/53
Borislav Georgiev, May 27, 2019 at 22:30